Σας έχει ποτέ συμβεί , να εισάγετε το όνομα της ιστοσελίδας σας στο browser σας και τίποτα να μην έρχεται (μη φόρτωση ιστοσελίδας)? Τα μηνύματα λάθους που βλέπετε στο browser σας δεν σας βοηθάνε και πολύ? Προσπαθείτε πολλές φορές και σε διαφορετικούς browsers, αλλά ακόμα δεν είστε σε θέση να έχετε πρόσβαση στο site σας?

Oι λόγοι που προκαλούν την ιστοσελίδα σας να μην φορτώνει είναι:

– Εσφαλμένη Ρύθμιση DNS

Για να είναι ο web hosting λογαριασμό σας πλήρως λειτουργικός, οι εγγραφές DNS του τομέα σας θα πρέπει να οριστούν σε εκείνους για τον server που φιλοξενεί το λογαριασμό σας. Μπορείτε να βρείτε τους σωστούς εξυπηρετητές DNS για τον τομέα σας στην περιοχή χρέωσης σας, κάνοντας κλικ Domains -> My Domains

– Το όνομα τομέα έχει λήξει

Τα ονόματα τομέα (Domain Names) καταχωρούνται μόνο για ένα περιορισμένο (προπληρωμένο) χρονικό διάστημα. Εάν ο τομέας σας έχει λήξει, θα υπάρξει μια προεπιλεγμένη τοποθεσία με ένα σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες. Αν αυτή είναι η περίπτωση σας, θα πρέπει να ανανεώσετε το domain σας το συντομότερο δυνατό.

Εάν το όνομα τομέα έχει καταχωριθεί μέσω π.χ GoDaddy, μπορείτε να συνδεθείτε στην Περιοχή χρέωσης σας και να κάνετε κλικ στο Domains -> Renew Domains. Διαφορετικά, θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με το μητρώο καταχώρισης τομέα σας (domain registrar) και να ανανέωσετε το domain name σας με αυτούς.

– Κενή σελίδα ή κανένα index file

Όταν τοποθετείτε το site σας στο web server, αυτός προσπαθεί να ανοίξει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αρχεία πρώτα: index.html, index.htm, index.php (αυτή είναι η προεπιλεγμένη σειρά εκτός αν ορίζεται αλλιώς στο αρχείο .htaccess ). Αν δεν υπάρχουν αυτά τα αρχεία, ο web server εμφανίζει μια λίστα από όλα τα αρχεία και τους καταλόγους σας δηλαδή στη μή φόρτωση ιστοσελίδας.

Αν το αρχείο ευρετηρίου (index file) είναι άδειο, ο browser σας θα εμφανίσει μόνο μια κενή σελίδα. Κενή σελίδα μπορεί επίσης να δείξει αν υπάρχουν προβλήματα με ένα PHP script και η αναφορά σφάλματος έχει απενεργοποιηθεί από το script σας.

– Προβλήματα σύνδεσης δικτύου

Είναι επίσης πιθανό να αντιμετωπίζετε προβλήματα συνδεσιμότητας του δικτύου στο διακομιστή (server) που φιλοξενείται το site σας. Αυτό σημαίνει ότι θα είστε σε θέση να επισκεφθείτε άλλα web sites, αλλά ο συγκεκριμένος server είναι απρόσιτος για σας (επίσης μή φόρτωση ιστοσελίδας).